Wednesday, October 10, 2007

penblwydd hapus i t. llew jones!

92 oed fydd T. Llew Jones (Thomas Llewelyn Jones) yfory (11/10/07.)

Fy hoff awdur ydy o. Mae ei Gymraeg braidd yn galed i ddysgwyr a dweud y gwir. Ond mae'r storiau mor ddiddorol fel mod i'n methu stopio darllen. Dau o'r gloch yn y bore oedd hi pan orffenes i ddarllen Tân ar y Comin.

Mi nes i sgwennu ato fo a chael ateb o'r blaen. Mi ddwedodd o fod o wedi teipio'r nofelau ar deipiadur o Japan (Brother) amser maith yn ôl. http://www.bbc.co.uk/cymru/ffeil/cefndir/tllewjones.shtml

Dyma restr y nofelau ddarllenes i:

Y Môr yn eu Gwaed
Tân ar y Comin
Trysor Plasywernen
Llyfrau Darllen Newydd 1
Barti Ddu
Cri y Dylluan
Y Ffordd Beryglus

Barti Ddu ydy fy ffefryn. (Dw i'n hoff o storiau llongau hwyliau ac Barti ydy fy hoff fôr-leidr.) Mi faswn i'n prynu'r gweddill o'i nofelau i gyd tasai gen i ddigon o bres.

Mae na raglen Radio Cymru (Clasuron) yn dathlu ei benblwydd (dw i'n meddwl.) Dw i erioed wedi darllen y storiau ma ond maen nhw'n wych beth bynnag. http://www.bbc.co.uk/radio/aod/mainframe.shtml?http://www.bbc.co.uk/radio/aod/cymru_promo.shtml

Penblwydd Hapus i chi, T. Llew Jones!!

No comments: