Tuesday, October 9, 2007

newydd da o wlad bell

Mi ges i lythr drwy'r post heddiw oddi wrth ffrind arall yng Nghymru. Mi aeth hi ar ei gwyliau i Majorca am bum niwrnod ac mae hi newydd ddod adre. Mi gafodd hi amser hyfryd yn nofio ac yn torheulo.

Mae e-bost a'r rhyngrwyd yn gyfleus dros ben. Dw i wrth fy modd yn eu defnyddio nhw bob dydd. Ond mae llythyrau confensiynol yn rhywbeth arbening hefyd. Hapus iawn dw i cael hyd i lythr personol, yn y blwch post, sy wedi teithio dros y moroedd.

Dw i'n sgrifennu llythyrau'n gyson dim ond at ddwy ar hyn o bryd, sef fy mam yn Japan a'r ffrind hon yng Ngogledd Cymru. (Does gynnyn nhw ddim cyfrifiadur.)

"Fel dwˆr oer i lwnc sychedig, felly y mae newydd da o wlad bell."

No comments: