Sunday, October 21, 2007

gwers ffrangeg 2

Mi aeth fy merch i'r ail wers Ffrangeg ddoe. Dysgodd hi rifau drwy 100 a mwy o fynegiannau newydd fel:

Á tout a l'heure. (Wela i ti.)

Dw i ddim yn gwybod sut ar y ddaear medr hi yngannu'r geiriau Ffrangeg. Mae hi'n dweud mai dim ond efelychu ei thiwtor mae hi. Dw i isio ymennydd plentyn yn dysgu Cymraeg!

No comments: