Saturday, October 20, 2007

golwg ar japan

Mi nes i brynu llyfr bach i blant gan Wasg Gomer, sef Golwg ar Japan gan Lorens Gwyr (John.) Cyn iddo farw eleni, roedd o'n byw yn Japan yn dysgu Cymraeg i oedolion gan gynnwys y Dywysoges Michiko (Ymerodres ydy hi bellach.) Newyddion mawr i mi ydy hyn hefyd.

Mae'r holl ddisgrifiad Japan yn gywir ac yn glir efo llawer o luniau. Mi naeth o sgwennu am yr iaith yn syml iawn. Gad i mi roi enghraifft fy hun:

私はウェールズ語を習っています。(Watashi wa Uêruzugo o naratte imasu.) -Dw i'n dysgu Cymraeg.-

Mi glywes i bod na lyfrau dysgu Cymraeg a Mabinogi hyd yn oed drwy gyfrwng y Japaneg. (Mae na lyfrau dysgu Japaneg drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd!) Dw i ddim yn gwybod faint o bobl Japaneaidd yn dysgu Cymraeg ond hanes diddorol ydy hyn.

6 comments:

Scott De Buitléir said...

Wow..... Japanes ydych chi, ond rydych chi'n siarad Cymraeg!! Cwl!!

Gwyddel ydw innau, ac dw i'n dysgu'r iaith yn y coleg 'ma.

Emma Reese said...

Helo Scott. Diolch am dy sylw. Wyt ti'n dysgu Daneg hefyd? Ro'n i'n arfer gweithio dros gwmni Denmarc amser maith yn ôl yn Tokyo. Mi geisies i ddysgu Daneg ond rhoi gorau iddi. Gwarth arnaf. Mange tak!

Linda said...

Doeddwn i ddim yn gwybod fod 'na lyfr dysgu Japaneg drwy gyfrwng y Gymraeg.Diddorol iawn !Sgen ti fwy o wybodaeth amdano?
Mi fuaswn wrth fy modd medru dysgu iaith arall , ond wastad wedi meddwl y buasai'n hawsach drwy gyfrwng y Gymraeg.

Emma Reese said...

Dyma hi, Linda:
http://www.acenstore.co.uk/products/?pid=3176

Ond dw i ddim yn gwybod ydy hwn yn dda neu beidio.

Linda said...

Diolch i ti emma .

Scott De Buitléir said...

Wel, dw i ddim yn dysgu'r iaith nawr, mae gennyf Ddaneg dda.

Ti wedi bod yn pob lle!! haha!