Friday, October 26, 2007

corn maze

Mi aeth fy mhlant iau i ddrysfa yn Tulsa efo'r ysgol heddiw. (Es i ddim.) Corn Maze ydy'r enw. http://www.tulsamaze.com/photos.html

Mi gymerodd hi ryw ugain munud i fynd drwyddi. Mi gawson nhw reidio ar gert gwair, a chwarae mewn ystafell oedd yn llawn o gnewyll yˆd sych, a chael picnic wrth gwrs (brechdanau 'peanut butter' a mêl, sydd grawnwinen, creision, bananas a pheli reis.) Naethon nhw ddim rhostio 'marshmallows' y tro ma.

Diwrnod o hwyl roedd hi i'r plant. Mae awyr agored yr hydref wedi gwneud lles iddyn nhw, siwr iawn. Mi fyddan nhw'n cysgu'n dda heno.

2 comments:

Rhys Wynne said...

Bues i Ddrysfa tu allan i Efrog haf diwethaf:

Emma Reese said...

O da iawn, Rhys.