Thursday, October 4, 2007

ymarfer corff

Dw i'n brifo drwodd (all over?) Fy nghyhyrau, dw i'n meddwl. Mi nes i ddechrau ymarfer corff newydd, sef *slow burn fitness. Yn lle gwneud *push-ups a *sit-ups a chodi dymbel ysgafn drosodd a throsodd, dach chi'n gwneud hynny dwywaith neu dair gwaith yr un efo dymbel llawer trymach yn ARAAAAF iawn tan fedrech chi ddim gwneud rhagor. Mae popeth yn cymryd rhyw hanner awr ac dach chi i fod i ymarfer pob pum niwrnod yr unig. Maen nhw'n dweud bod yr ymarferion ma'n llawer mwy effeithiol. Dw i ddim yn siwr bod nhw'n iawn ond mae gen i fwy o amser i wneud pethau eraill o leia.

Mae'n ddrwg gen i ddefnyddio gymaint o eiriau Saesneg y tro ma. Does gen i ddim syniad sut mae dweud y rheina* yn Gymraeg.

No comments: