Wednesday, December 10, 2008

cyngerdd

Mae fy merch bymtheg oed yn canu yng nghôr yr ysgol uwchradd. Es i a'r teulu i'w gyngerdd neithiwr. Dôn i ddim yn disgwyl cymaint cyn mynd a dweud y gwir. Côr yr ysgol ydy o wedi'r gwbl. Ond o! Roedd o'n rhagorol! Dylen nhw gystadlu yn Last Choir Standing!

Roedd 'na ryw 80 o ddisgyblion yn canu emynau a chaneuon y Nadolig, ac roedd rhai eraill yn dawnsio mewn arddull jas gan ganu'n swynol. Eithriadol oedd y tair hogan wnaeth ganu unawed. Aeth amser heibio heb i mi sylweddoli. 

Yn anffodus roedd batri fy nghymera yn fflat. Dim lluniau felly.

No comments: