Wednesday, December 31, 2008

diwrnod olaf y flwyddyn 2008Mae'n anodd credu bod blwyddyn arall drosodd bron â bod. Ceisiais i feddwl am ddigwyddiadau pwysig y flwyddyn fel gwnaeth Linda yn ei blog heddiw:

1. priodas fy merch hyna a newidiau sefyllfaoedd yn y teulu
2. gwneud ffrind newydd
3. mynd i gwrs Cymraeg Madog yn Iowa
4. Gorffen Cwrs Pellach a dechrau un arall

Dw i'n ddiolchgar am y flwyddyn hon ac yn obeithiol am y flwyddyn newydd er gwaetha popeth.

Dymuniadau gorau i bawb.

llun 1: Mae'r stof yn gweithio'n ddibaid i'n cadw ni'n gynnes.
        2: Rhaid ymdrechu i ddarparu coed tân!
2 comments:

Linda said...

Helo Emma !
Felly mi 'roedd 2008 yn flwyddyn dda i tithau hefyd.
Dymuniadau gorau i ti a dy deulu yn 2009.

Emma Reese said...

Diolch yn fawr!