Thursday, December 25, 2008

diwrnod mawr


Byddwn ni'n chwarae gêm bach cyn agor ein hanrhegion bore Nadolig. Dan ni i ddyfalu faint o anrhegion sy gynnon ni a cheith unrhywun sy'n agosa ennill tocyn ffilm o'i ddewis. Yr enillydd eleni oedd fy mab fenga - 115 o anrhegion i naw ohonon ni, a dyfalodd o yn union hyd yn oed.

Yna caethon ni ginio Nadolig - cig moch wedi'i rostio, tatws stwns, llysiau, rholiau, pwnsh ac 'egg nog'. Cacen benblwydd oedd y pwdin achos mai Noswyl Nadolig ydy penblwydd fy merch hyna. Caethon ni gymaint o fisgedi gan ffrindiau, fwyton ni mo pwdin Nadolig. 

Dim eira yma. Roedd hi'n eitha cynnes.
No comments: