Saturday, December 6, 2008

nadolig!


Byddwn ni'n paratoi am Nadolig toc ar ôl Gwyl Diolchgarwch fel arfer. Ond dan ni'n hwyr eleni achos bod y merched hyn bydd yn arwain y criw oddi cartre. O'r diwedd mae'r goeden gynno ni. Roedd y plant iau wrthi'n ei haddurno p'nawn ma.

4 comments:

Corndolly said...

Rwyf yn meddwl am addurno'r goeden Nadolig p'nawn 'ma - oes ydw i wedi gorffen ysgrifennu cardiau'r Nadolig. Fy hoff beth am y Nadolig ydy'r goeden Nadolig. Wna i dynnu llun pan fydd hi'n barod.

asuka said...

coeden dolig! un o'm hoff bethau yn y byd.
ac mae hon'na'n un reit olygus.

Emma Reese said...

Dydy coeden blastig ddim yn arogleuo'n braf fel un go iawn ond fydd dim rhaid i ni ei thaflu hi bob blwyddyn o leia.

asuka said...

(nac ysgubo'r nodwyddau pinwydd a fydd yn cwympo oddi ar goeden go iawn trwy'r amser!)