Friday, December 19, 2008

diwrnod olaf yr ysgolDim ond hanner diwrnod caeth y plant yn yr ysgol heddiw. Caethon nhw barti'r Nadolig ac wedin mynd i sglefrio rolio.  Mae gynnyn nhw ddwy wythnos o wyliau o'u blaen nhw.

llun 1: Mae dosbarth fy merch yn barod am eu hanrhegion
llun 2: Gwaith sydyn cyn y parti yn nosbarth fy mab

No comments: