Wednesday, December 24, 2008

noswyl nadolig

"Tra roedden nhw yno daeth yn amser i'r babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni - bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn preseb. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo."

"Pethau na welodd llygad, ac na chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl dyn, y cwbl a ddarparoedd Duw ar gyfer y rhai sy'n ei garu."

Nadolig llawen i chi i gyd.

No comments: