Friday, December 26, 2008

gêm cyfieithu

Gan fy mod i a rhai o fy mhlant yn dysgu ieithoedd, mi wnaethon ni chwarae gêm cyfieithu pan oedd pawb adre. Basai'r ferch 15 oed yn dweud brawddeg yn Saesneg, yna basen ni'n ei chyfieithu i'r Sbaeneg, Ffrangeg, Cymraeg a Japaneg. Hi sy'n gyfrifol am feddwl am frawddegau achos dydy hi ddim yn medru gramadeg Ffrangeg cymhleth eto. Wrth gwrs bod 'na ddim modd gwybod ydan ni'n iawn neu beidio heblaw am Japaneg, ond mae'r gêm yn peri i ni feddwl a chyfieithu'n gyflym. Ac mae o'n hwyl!

No comments: