Thursday, December 4, 2008

dysgwr o japan

Ella bod rhai ohonoch chi wedi darllen yr erthygl ar newyddion BBC am hogyn o Japan sy'n astudio ieithyddiaeth ym Mangor ers blwyddyn. Roedd rhaid i mi wybod mwy amdano fo, ac dyma sgwennu i BBC yn ofyn am ei gyfeiriad. Diolch iddyn nhw am eu gwasanaeth effeithiol, ces i gysylltu â fo'n go glou. Sgwennon ni Gymraeg fel dysgwyr da, wrth gwrs.

Chwarae teg i'w athro yn yr ysgol uwchradd wnaeth ddweud wrth y dosbarth bod 'na bedair gwlad ym Mhrydain, mae Ryuichiro wedi bod yn ymddiddori yn y Gymraeg ers pryd. (Dôn i ddim yn gwybod y ffaith nes dechrau dysgu bum mlynedd yn ôl.)
No comments: