Friday, January 30, 2009

dadmer


Mae hi wedi cynhesu cryn dipyn a diosgodd y coed i gyd y rhew bellach. Ond mae'r storm wedi gadael difrod mawr yn ei sgil. Mae nifer o deuluoedd yn dal heb drydan. Bydd yn wythnosau cyn i bopeth gael ei drwsio.

No comments: