Friday, January 23, 2009

diwrnod cenedlaethol t. llew jones

 Mae gan blant ysgol ym Mhwllheli syniad penigamp. Maen nhw'n ymgyrchu i gael diwrnod i gofio'r brenin llenyddiaeth plant (a dysgwyr.) Gobeithio'n arw byddan nhw'n llwyddiannus.

Ar y diwrnod, basen nhw isio darllen gwaith T.Llew a gwisgo fel cymeriadau yn y llyfrau. Syniad da! Mae o'n haeddu pob parch ag edmygedd.

No comments: