Tuesday, January 6, 2009

glanhau'r stof


Mae'r stof yn wych. Mae o'n ein cynhesu ni'n braf. OND, rhaid glanhau'n gyson heb sôn am goed tân y mae'n rhaid darparu. Fi sy'n glanhau fel arfer. 'Ngwr sy'n torri coed wedi'r cwbl. Chwarae teg. Gas gen i'r wres llethol wnâi daro fy wyneb tra byddwn i'n gwneud y gwaith beth bynnag. Dyma gofio am y mwgwd a gaeth fy mab fenga yn anrheg o Loegr. Mae o'n taro deuddeg!

No comments: