Wednesday, January 21, 2009

tai chi


Dan ni wedi dysgu'r 18 o symudiadau i gyd i ddechreuwyr. Maen nhw'n hawdd ond yr her ydy eu cofio nhw fel y medra i wneud yr ymarfar wrth fy hun adre. Dw i'n cofio rhai ohonyn nhw ond dim popeth. Rôn i'n teimlo'n braf ar ôl y dosbarth beth bynnag. Dim ond wyth o bobl oedd yn y dosbarth y bore ma. Ella bydd na fwy pan fydd hi'n cynhesu. Mae'n anodd mynd allan o dai cynnes yn y boreau oer.

llun: Dwr y ffynnon yn Adran Optometreg wedi 'i rewi.

No comments: