Wednesday, January 7, 2009

gwers 'tai chi' eto


Roedd 'na lai pobl yn y dosbarth y bore ma ac i ddechreuwyr hefyd a dweud y gwir. Ar ôl esboniad sydyn gan Mr. Wu, dysgon ni chwe symudiad allan o ddeunaw i ddechreuwyr. Rhaid i chi anadlu'n dwfn yn gyson tra byddwch chi'n symud. Mae hyn yn anodd braidd.

Soniodd Mr. Wu am y lles mae 'Tai Chi' yn ei wneud i chi. Dw i'n siwr fod o'n iawn achos mod i'n teimlo'n ddrwg ar gychwyn ond erbyn i mi orffen y sesiwn, stopiodd fy mheswch ac rôn ni'n medru anadlu trwy fy nhtrwynau. Mi fedra i ymarfer 'Tai Chi' ar fy mhen fy hun ar ôl dysgu'r symudiadau i gyd. Ond wrth gwrs bydda i'n dal i fynd i'r dosbarth.

llun: Mae'r bobl wrthi'n cerdded/rhedeg ar felinau traed.

No comments: