Tuesday, January 27, 2009

gwlad yr iâMae popeth wedi rhewi dros nos. Mae yglolion wedi cau. Mae fy ngwr ar ei ffordd adre wedi ymweld â'i rieni yn Hawaii, ond caeth ei awyren ei ganslo. Mae o'n aros mewn gwesty yn Dallas heno. Syrthiodd cangen fawr ein cymydog ac oedd bron iddi daro'n blwch post. Dw i'n medru clywed swn canghennau yn cael eu torri ym mhob man. Gobeithio bydd y tywydd yn gwella'n fuan. Dw i ddim yn gyrru heddiw beth bynnag.

4 comments:

neil wyn said...

Mae'n braf cael gweld y llun o'r coeden dan ei sang efo pibonwy (neu 'clychau rhew'), rhaid bod hi'n dipyn o dan y rhewbwynt. Gobeithiaf beth bynnag gei di tywydd mwy dymunol cyn hir

Emma Reese said...

Dw i'n hoffi'r gair na, pibonwy. Mae o'n swnio'n debyg i 'Myfanwy"!

Corndolly said...

Sut mae'r tywydd heddiw? Ydy hi wedi dechrau cynhesu eto? Ydy'r plant wedi mynd yn ôl i'r ysgol rŵan?

Emma Reese said...

Mae'n dipyn gwell heddiw ond mae'r ysgol yn dal ar gau.