Thursday, January 8, 2009

nel fach eto

Dw i newydd orffen ail-ddarllen O Drelew i Dre-fach gan Marged Lloyd Jones, hanes rhyfeddol Ellen Davies a gaeth ei magu yn y Wladfa a symud yn ôl i Gymru. Ces i fy nharo gan sgil M. Jones unwaith eto. Mae popeth yn cael ei ddisgrifio fel tasai fo'n digwydd o flaen eich llygaid. Wna i ddim adrodd beth ddwedes i o'r blaen eto ond y ddau ddyfyniad gipiodd fy sylw y tro hwn:

"Digon gofid pan ddelo, doedd dim angen mynd i'w gyfarfod."
"Paid â bod yn rhy falch i dderbyn caredigrwydd 'da nhw (ei ffrindiau.)"

Gobeithio ca i ddarllen mwy o lyfrau sy cystal ag hwn.

No comments: