Wednesday, January 28, 2009

dal yn oer


Dydy'r ffyrdd ddim cynddrwg heddiw. Roedd rhaid prynu bwyd, felly es i'n ofalus. Weles i ddifrod ym mhob man, yn union fel digwyddodd ddwy flynedd yn ôl. Syrthiodd nifer o ganghennau enfawr wedi'u rhewi ar doeau.

A dweud y gwir syrthio cangen ar linell drydan ymyl ein to wnaeth wrth dorri rhan ohono fo. Chollon ni ddim trydan oherwedd hynny ond roedd y gangen yn dal y llinell i lawr. Mae'r cwmni trydan yn brysur dros ben wrth reswm. Rhaid aros am ein tro. Yna, diolch i Ron, fy myfyriwr Japaneg, daeth o i dorri'r gangen. ('Handy Man' ydy o.) 

Mae'r awyrennau yn hedfan heddiw, ac mae fy ngwr ar ei ffwrdd adre wedi cyrraedd Tulsa'n ddianaf.  

No comments: