Monday, March 30, 2009

penwythnos


Daeth fy merch hyna a'i gwr a fy mab hyna dros y penwythnos. Gweles i fy merch a'i gwr am y tro cynta ers y Nadolig. Maen nhw'n mynd i Japan yr wythnos ma am bythefnos. Dw i'n siwr y byddan nhw'n cael amser gwych. Mae hi wedi bod yn oer yn annisgwyl yn Japan y dyddiau hyn fel y blodau ceirios heb flodeuo eto. Ceith y cwpl ifanc fwynhau'r blodau byd enwog tra byddan nhw yno.

Caethnon ni ginio mewn ty bwyta Tseineaidd ddoe.

No comments: