Wednesday, March 3, 2010

codi'n blygeiniol

Dw i wrth fy modd yn darllen papurau bro. Braf yw cael gwybod beth sy'n digwydd mewn bywydau pobl gyffredin a chael dysgu geiriau newydd yr un pryd. Dw i'n mwynhau amrywiaeth o ddulliau sgrifennu hefyd.

Maen nhw'n rhy niferus i mi ddarllen pob dim, felly dw i'n tueddu i ganolbwyntio ar y rhai yng ngogledd-orllewin. Darllenes i erthygl heddiw am frecwast arbennig i godi arian at elusen. Y gair newydd a ddysgais i'r tro 'ma oedd "plygeiniol." Roedd rhaid i'r ddynes godi'n blygeiniol i baratoi'r brecwast mawr. Dysgais i "codi'n fore" ar fy ffordd i'r Bala'r llynedd. Tybiwn i fod y ddau ymadrodd yn golygu'r un peth.

No comments: