Wednesday, March 10, 2010

ffarwelio â thostiwr

Dw i'n credu'n siŵr bod nifer mawr o offerynnau'n cael eu gwneud i beidio para'n hir yn fwriadol ddyddiau hyn. Mae rhaid i ni brynu microdon a thostiwr bron i bob dwy flynedd.

Heno gwelon ni ddiwedd ein tostiwr arall. Dan ni ddim yn bwriadu prynu un newydd fodd bynnag. Digon yw digon. Rhaid byw hebddo. Os bydda i eisiau tost yn arw, gwna i un ar badell ffrio. A dydy'r gŵr ddim eisiau trafferthu ei hun. Well gynno fo fwyta ei fara heb ei dostio. Mae yna fwy o le ar gownter y gegin bellach.

No comments: