Sunday, March 7, 2010

fy ipod cyntaf!


Rhaid cyfaddef bod gen i ofn taclau newydd. Dw i'n gyfarwydd â defnyddio MACs i raddau bellach ond heb wybodaeth helaeth. Felly doeddwn i ddim yn awyddus i brynu iPod er pa mor boblogaidd ydy o. Dw i wedi bod yn dibynnu ar fy chwaraewr CD a fy recordydd tâp ffyddlon. Prynu un fodd bynnag wnes i'n ddiweddar er mwyn cael clywed Cymraeg yn hawdd tra bydda i oddi cartref i ymweld â fy mam yn Japan wythnos nesa. (Does gynni hi ddim cyfrifiadur.)

Fedra i ddim credu pa mor fach ydy o (iPod Shuffle) ac yntau'n medru dal cymaint o ganeuon a ballu. Yn ogystal â'r podlediad Cymraeg i ddysgwyr, dw i'n bwriadu recordio fy ffefrynnau Radio Cymru drwy Garage Band. Dw i ddim yn deall sut mae popeth yn gweithio, cofiwch. Dim ond dilyn cyfarwyddiadau'r gŵr dw i. Er bod y sain yn mynd drwy seinydd i Garage Band, mae o'n swnio'n eitha da ar iPod. Dw i'n hollol fodlon.

1 comment:

Linda said...

Mi gei di bleser mawr o'r ipod, ac fe fydd yn 'ffrind da' i ti pan fyddi di'n teithio.