Tuesday, March 23, 2010

hwyaid ar orymdaith


Buodd y gŵr yn Memphis, Tennessee i draddodi darlith mewn prifysgol yn ddiweddar. Roedd o'n aros yng Ngwesty Peabody sy gan atyniad rhyfeddol i'w westeion. (Doedd o ddim yn gwybod amdano nes ei weld o.) Dyma fo'n gyrru llun o'r olygfa neithiwr. Mae'n anodd gweld yr hwyaid mae arna i ofn, ond mi gewch chi weld pa mor boblogaidd ydyn nhw!

No comments: