Monday, March 29, 2010

diwedd y gaeaf

Beth sy'n cyfleu diwedd y gaeaf i chi? I mi - ein llosgwr logiau oer. Roedden ni'n llosgi'n logiau olaf ni ddoe ac mae'r llosgwr heb dân bellach. Mae gynno fo olwg braidd yn drist. Does dim rhaid cludo logiau o'r garej na chadw'r tân na llnau'r lludw drwy'r amser. Ac eto dw i'n ei golli fo yn enwedig y bore ma wrth i'r tymheredd ddisgyn yn annisgwyl neithiwr ac mae'n oeraidd!

No comments: