Sunday, December 19, 2010

agor anrhegion


Oherwydd bod fy ngŵr a'r gennod yn gadael am Hawaii ddiwrnod Nadolig i ymweld â Thaid a Nain yno, penderfynon ni agor ein hanrhegion ddoe gyda fy merch hynaf a'i gŵr. Bydd yna dros gant fel arfer, ond 59 oedd gynnon ni eleni oherwydd ein prif Santa yn Japan ar hyn o bryd. Fi a wnaeth ddyfalu'n gywir faint fyddai yno i gyd ac ennill tocyn i unrhyw ffilm sydd ymlaen yn y theatr.

Mae'r mab hynaf yn treulio ei wyliau yn Corea y tro 'ma. Bydd yn ddistaw yn y tŷ'r wythnos nesa.

No comments: