Friday, December 10, 2010

google translate

Mae'r teclyn hwn wedi bod ers sbel, ond doeddwn i erioed wedi meddwl ei ddefnyddio o ddifri tan yn ddiweddar.

Er ei fod ef ond yn gyfieithydd bras, fe allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer geiriau unigol neu frawddegau byrion. Yr hyn ydw i'n ei gael yn hwylus ydy'r cymorth sain. Mae hwn yn help mawr i mi ddysgu Eidaleg. Hefyd er mwyn dysgu Eidaleg drwy gyfrwng y Gymraeg, bydda i'n gosod y ddwy iaith hyn i chwilio am eiriau.

Mae gen i gwyn fodd bynnag, sef ansawdd y sain. Mae Saesneg yn swnio'n dda, yn hollol naturiol ac mae Eidaleg yn dderbyniol. Ond swnio fel robot cyntefig mae'r Gymraeg!

Teclyn defnyddiol ydy hwn beth bynnag, ac mae o'n haeddu i gael ei osod ar fy Bookmarks Bar.

No comments: