Wednesday, December 29, 2010

cerdded yn y coedwig


Mae gen i a'r mab ddigon o amser yr wythnos 'ma. Wedi gweithio tipyn ar y trydydd jig-so, gwylio DVD, chwarae play station a darllen Hardy Boys, mae e eisiau mynd am dro yn y goedwig gerllaw.

Dydy hi ddim yn oer ac er bod hi'n wlyb wedi glaw, mae'n ddigon dymunol cerdded ar garpedi o ddail a brigau (weithiau ar gerrig anwastad) ac anadlu'r awyr iach. Roedden ni'n mynd yn hamddenol ond ces i fy synnu'n gwybod ar ôl cyrraedd adref bod ni'n cerdded am ryw ddwy awr. Doedd ryfedd mod i wedi ymlâdd!

Ydyn ni'n barod am swper yn Napolis heno.

No comments: