Sunday, December 5, 2010

gwaith rhan amser


Dw i'n gweithio'n rhan amser i'r gŵr ers misoedd yn helpu ei waith ymchwil, cyfieithu, ffeilio ayyb. Wrth i dymor y brifysgol ddirwyn i ben, mae'r myfyrwyr yn sefyll arholiadau. Mae fy ngwaith diweddaraf oedd marcio papurau arholiad. Gan fod y rhan fwyaf ohonyn nhw'n gwestiynau amlddewis, roedd yn waith syml ond syrffedus. Roeddwn i'n gweithio rhyw awr a hanner i farcio 28 o bapurau'n arbed gwaith y gŵr ac ennill pres yr un pryd.

Mae'r gŵr yn hoffi gosod un cwestiwn difyr bob tro i godi calonnau'r myfyrwyr. Dyma'r cwestiwn diweddaraf:

Pa un ydy'ch hoff dîm bêl-droed?
a. Manchester United
b. Los Angeles Galaxy
c. NSU (ein prifysgol)
d. Fighting Salmon (tîm Ysgol Optometreg)

Mae unrhyw ddewis yn gywir! ('d' oedd dewis pawb ond un beth bynnag.)

No comments: