Monday, December 20, 2010

cymer y seren gan cefin roberts

Ces i ddiddordeb yn y nofel hon wedi darllen adolygiad yn dweud mai i'r Eidal âi'r prif gymeriad. A dweud y gwir, roedd y stori'n datblygu braidd yn araf yn fy nhyb i. Er bod diwedd y stori'n annisgwyl dros ben, roeddwn i'n methu gweld bai ar y tad a oedd yn gyfrifol am y digwyddiad. Poeni am ei unig ferch oedd ef. Y peth gorau i mi oedd fy mod i'n medru deall yr Eidalwr a oedd yn siarad â'r prif gymeriad ar y ffôn!

No comments: