Tuesday, December 28, 2010

dyfan wrth y llyw

Mae effaith toriad cyllideb yn amlwg yn rhaglenni Radio Cymru; dydy Post Cyntaf a Nia ddim yn cael eu darlledu ar ddydd Llun bellach. Dim ond hanner awr roedd Post Cyntaf yn para'r bore 'ma hyd yn oed.

Ond am swrpreis! Dyfan Tudur, fy hoff ohebydd sy'n cyflwyno'r rhaglen heddiw am y tro cyntaf yn lle Gary Owen. Hwrê! (Does gen i ddim byd yn erbyn Gary, cofiwch.) Bydda i ond yn gwrando ar y bwletin fel arfer, ond fe wrandawa' ar rhaglen gyfan os bydd Dyfan yn ei chyflwyno ac os bydd hi'n para ond am hanner awr. (Dw i newydd glywed iddo ddwud âi'r rhaglen yn ôl i'r trefn arferol yfory. O, wel.)

No comments: