Tuesday, December 7, 2010

cyngerdd nadolig yr ysgol


Roedd yn gyngerdd ardderchog - y canu, dawnsio, ffidl, piano, clychau llaw. Mae plant yr ysgol uwchradd wedi gwneud yn dda iawn. Mwynheais i ynghyd â'r teuluoedd eraill y noson bleserus.

Rŵan dim ond pythefnos sydd ar ôl nes i wyliau'r Nadolig gychwyn. Mae'r amser yn gwibio heibio.

No comments: