Thursday, December 30, 2010

ffarwel i ffrind arall

Ffarweliais â myfyrwraig arall o Japan neithiwr. Hi oedd yn gweithio'n rhan amser i fy ngŵr yn ffyddlon a medrus dros ddwy flynedd. Ces i wers gyfrifiadur sydyn ganddi hi hefyd. Mae hi newydd raddio ac yn barod i fynd yn ôl i Japan, hynny ydy ar ôl gwyliau bach yn Las Vegas gyda'i mam sy'n ymweld â hi ar hyn o bryd. Gan fod y gŵr yn dal yn Hawaii, es i â nhw i Napolis, ei hoff dŷ bwyta yn y dref hon. Cawson ni i gyd gawl Minestrone a Tiramisu i bwdin. Roedd popeth yn flasus. Yna daeth amser i ffarwelio....

No comments: