Friday, September 2, 2011

stryd y glep

Prynais i'r nofel hon gan Kate Roberts ym Mhalas Print ym Mangor. Rhaid cyfaddef mai'r hyn a fy ysgogi i'w phrynu oedd fy mod i eisiau dangos i'r ferch tu ôl y cownter nid twrist oeddwn i a ddaeth i mewn i siop lyfrau Cymraeg heb feddwl, ond fy mod i'n medru darllen Cymraeg, hyd yn oed Kate Roberts!

Beth bynnag y cymhelliad, mwynheais i hi'n fawr. Dim nofel action ydy hon. A dweud y gwir, y rhan fwyaf o'r pethau'n digwydd ym mhen Ffebi, dynes sy'n gaeth i'w gwely oherwydd damwain dair blynedd yn gynt. Roedd gan Roberts dealltwriaeth graff o natur ddynol - beth sydd ar wyneb a beth sydd o dan ragrith; mae dyn yn medru twyllo ei hun hyd yn oed.

Wedi gorffen y llyfr hwn, archebais i un gan Selyf Roberts. Edrycha' i ymlaen.

No comments: