Saturday, July 30, 2011

wyau bach

Mae'r plant yn gwarchod pedwar cyw iâr ac un ci tra eu perchennog i ffwrdd am ddyddiau. Maen nhw'n mynd i'w dŷ ddwywaith bob dydd i ofalu amdanyn nhw. Dywedodd y perchennog fyddai'n groeso i fy mhlant hel yr wyau i ddod â nhw adref. A dyna a wnaethon nhw'r bore 'ma - dau fach fach. Ella y cawn ni nhw i ginio ond fedra i ddim peidio petruso achos mai mor fach ydyn nhw.

No comments: