Thursday, January 1, 2015

post cyntaf y flwyddyn

Blwyddyn newydd dda i bawb! Penderfynais newid y templed ar yr achlysur. Peth "newydd" arall i mi ydy nad ydw i'n mynd ar fy ngwyliau eleni oherwydd y sefyllfa deuluol. Dw i ddim yn rhy siomedig serch hynny; mae gen i fwy na blwyddyn gyfan i gynllunio ar gyfer y siwrnai nesaf wrth obeithio ca' i fynd yn 2016. (Dw i ddim yn rhy drist colli Expo Milano a Biennale Fenis a dweud y gwir!) Awn ni un dydd ar y tro.

No comments: