Friday, May 5, 2017

adnewyddu pasbort

Yr amser i adnewyddu fy mhasbort. Mae bron yn ddeg mlynedd ers i mi hedfan i Houston i wneud yr un peth. Na fydd rhaid i mi fynd yno'r tro hwn, ond i Dallas sydd yn agosach. Ac eto bydd yn cymryd dros bum awr mewn car un ffordd. (Rhaid mynd yn bersonol.) Dyma ffonio'r staff i wneud apwyntiad chwap ar ôl yr amser dechrau. Dwedodd y ddynes mai fi ydy'r cyntaf, ac na fydd eu gwefan yn barod eto tan yfory! Dim ond eisiau gwneud yn siŵr, dw i!

No comments: