Thursday, May 11, 2017

cerddoriaeth a gwleidyddiaeth

Pêl-droed, a rŵan Eurovision. Mae grŵp o bobl yn gofyn i'r gynulleidfa am roi "0" i Imri Ziv o Israel a fydd yn canu yn y cynderfynol heno er mwyn dangos eu gwrthwynebiad yn erbyn Isarel. Dylen nhw ddim defnyddio chwaraeon a cherddoriaeth er mwyn gwthio eu hagendâu gwleidyddol. Gobeithio bod gan y gynulleidfa synnwyr cyffredin. Pob hwyl i Imri Ziv.

No comments: