Tuesday, May 30, 2017

jane ar silff

Roeddwn i wrthi'n rhoi trefn ar gwpwrdd dillad a dod ar draws y paentiad a baentiodd fy merch hynaf yn 2002 (pan oedd hi'n 18 oed) - portread o Jane Austen. Roeddwn i'n arfer gwirioni ar ei nofelau ar yr adeg honno, a rhoddodd fy merch y paentiad yn anrheg Nadolig i mi. Wedi colli angerdd drostyn nhw (er fy mod i'n dal i'w hoffi,) cafodd y paentiad druan ei anghofio hyd yma. Ardderchog ydy o beth bynnag ac roedd fy merch yn gweithio'n galed drosta i. Dyma ail-osod Jane ar silff.

No comments: