Wednesday, May 17, 2017

jane a denmarc

Mae'r gweinidog tramor o Ddenmarc yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Mae o newydd siarad ag Arlywydd Israel yn Jerwsalem. Cafodd Jane ei gwahodd i gynhadledd i'r wasg yng nghartref swyddogol yr Arlywydd fel un o'r wasg. (Mae ganddi deitheb wasg!) Roedd hi'n medru ei gyfarfod a'i groesawu (yn y Ddaneg) i Israel hyd yn oed. Dw i'n ddiolchgar i Ddenmarc am Jane a'i theulu.

No comments: