Saturday, May 6, 2017

seremoni raddio

Cynhaliwyd seremoni raddio yn Ysgol Optometreg yn y brifysgol leol neithiwr. Camodd 28 o ddoctoriaid newydd y cam cyntaf i ddechrau eu gyrfaoedd. A hwn oedd y tro olaf i fy ngŵr i anfon doctoriaid newydd i'r gymuned. Gofynnwyd sawl tro ydy o'n drist; ei ateb bob tro oedd, "tipyn bach, rhyw un y cant." Mae o'n edrych ymlaen at y cyfnod nesaf ers misoedd.

No comments: