Tuesday, May 2, 2017

mae hi'n 69 oed

Pen-blwydd hapus i Israel! Mae'n 69 mlynedd ers iddi fod yn wladwriaeth unwaith eto ar ôl cael ei gwasgaru i bob cwr o'r byd dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Anhygoel i'r eithaf ydy hanes modern Israel. Daeth pobl Israel yn ôl at y tir a roddodd Duw i Abraham, yn union fel addawodd Ef. Pob bendith i Israel. Cofiwch beth ddwedodd Duw wrth Abraham - bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio....

No comments: