Tuesday, May 9, 2017

bwrw ymlaen efo gwen

Derbyniodd Le Pen y canlyniad efo gwen a thipyn bach o ddagrau yn ddewr heb feio neb arall, wrth gysuro a chodi calonnau ei chefnogwyr ffyddlon. A dweud y gwir, fe wnaeth hi'n dda iawn yn croesi i farnau'r prif gyfryngau. Enillodd hi 34% o'r bleidlais yn cymharu â ffigur y tro diwethaf, sef 18%. Ei phlaid ydy'r wrthblaid fwyaf bellach. Mae hi'n bwriadu ei hailwampio a dal ati. Gobeithio y bydd hi'n ennill yn 2022.

No comments: