Monday, May 1, 2017

yom hazikaron

Yom Hazikaron, sef Diwrnod Cofio ydy hi yn Israel. Cofir 23,477 o filwyr a gafodd eu lladd dros eu gwlad ynghyd â 2,576 o bobl a gafodd eu llofruddio gan derfysgwyr.

Mae'r Arglwydd ein Duw gyda ni i'n cynorthwyo ac i ymladd ein brwydrau.
2 Cronicl 32:8

No comments: