Wednesday, May 31, 2017

nid hummus yn unig

Er mwyn boicotio Israel yn drylwyr -
yn gyntaf, taflwch allan y cyfrifiaduron, ffonau symudol, teclyn gemau cyfrifiadur; peidiwch â gweld fideo ar alw; peidiwch â phrynu cynnyrch o dramor; peidiwch â defnyddio nifer o  feddygaeth hanfodol... oherwydd bod y rhan fwyaf ohonyn nhw'n cael eu dyfeisio, cynhyrchi neu gynllunio un ffordd neu'r llall gan wyddonwyr, cwmnïau neu lywodraeth Israel. Mae'r rhestr yn para'n hir. Wir, mae'n hynod o anodd boicotio Israel os byddwch chi eisiau ei wneud yn gydwybodol.

No comments: