Wednesday, May 10, 2017

bendithio israel drwy jerwsalem jane

Ers iddi symud i Israel flynyddoedd yn ôl wedi gwerthu ei heiddo personol i gyd yn Denmarc, mae Jane o Jerwsalem wrthi'n ddygn i fod yn llais dros Israel ac yn fendith i'r bobl. Cafodd hi ddamwain draffig ofnadwy'r llynedd sydd yn effeithio'n arw o hyd. Ac eto mae hi'n dal ati ac mae gan ei thudalen Facebook dros 100,000 o ddilynwyr bellach. Yn anffodus, nad ydy pawb yn ei chefnogi'n ariannol. Mae hi angen $1,700 y mis i fwrw ymlaen yn Jerwsalem. Dyma gyfle i fendithio Israel drwyddi hi.

No comments: