Friday, January 31, 2020

pont waterloo

Dw i newydd archebu DVD Pont Waterloo ar gyfer fy mam (97 oed) yn Japan. Gwelodd hi'r ffilm honno a drosleisiwyd yn Japaneg pan oedd hi'n ifanc, ac roedd hi'n gwirioni arni. Clywais am yr hanes cynifer o weithiau yn y gorffennol. Derbyniodd hi chwaraewr DVD syml gan fy mrawd yn ddiweddar, ac mae hi'n mwynhau gwylio fideos teulu. Dyma gael syniad o roi'r DVD yn anrheg iddi. Dw i'n siŵr y bydd hi wrth ei bodd.

No comments: